Od sierpnia 2014 r. testy ważne są bezterminowo


Kategoria B

Kobieta za kierownicą

Prawo jazdy kategorii B może otrzymać osoba pełnoletnia, ale na kurs można się zapisać, mając ukończone 17 lat i 9 miesięcy i wtedy niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekunów.
Kategoria B uprawnia do kierowania następującymi pojazdami:

  • samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
  • zespołami pojazdów, czyli powyższymi pojazdami połączonymi z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg);
  • pojazdami mieszczącymi się w ramach prawa jazdy kategorii AM;
  • motocyklami o pojemności skokowej silnika do 125 cm³, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg (zapis obowiązuje tylko w Polsce i obejmuje wyłącznie posiadaczy prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat);
  • ciągnikami rolniczymi (tylko w kraju).

Jak wygląda kurs na prawo jazdy w kategorii B?

Zapisane się na kurs prawa jazdy kat. B możliwe jest po uzyskaniu numeru Profilu Kandydata na Kierowcę. Sam kurs trwa 60 godzin, czyli 30 (po 45 minut) na przygotowanie teoretyczne i 30 (po 60 minut) na praktyczne. Oprócz tego konieczny jest udział w 4-godzinnym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy.
Kandydaci mają możliwość udziału w całym kursie lub tylko w jego części praktycznej i samodzielnego przygotowania się do egzaminu teoretycznego.
Test końcowy trwa 25 minut i składa się z 32 pytań, natomiast egzamin praktyczny obejmuje 3 aspekty:

  • przygotowanie do jazdy polegające na skontrolowaniu stanu technicznego elementów samochodu, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy;
  • zadania na placu manewrowym (m.in. jazda wyznaczonym pasem ruchu, ruszanie ze wzniesienia);
  • jazdę w ruchu miejskim.