Od sierpnia 2014 r. testy ważne są bezterminowo


Kategoria A

Motocykle

Prawo jazdy kategorii A jest dokumentem uprawniającym do kierowania motocyklem bez żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o takie parametry jednośladu jak moc silnika i jego pojemność.
Nauka obejmuje minimum 30 godzin lekcyjnych teorii (po 45 minut) i 20 godzin praktyki (po 60 minut). Z reguły kurs trwa około półtora miesiąca. Natomiast teoria skupia się na poznaniu przepisów ruchu drogowego, zagrożeń związanych z ruchem ulicznym oraz zasad bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, a także przedstawia specyfikę jazdy motocyklem.
Praktyczna część kursu zaczyna się na placu manewrowym od omówienia budowy motocykla oraz działania i funkcji najważniejszych mechanizmów wykorzystywanych podczas prowadzenia jednośladu. Po opanowaniu podstaw jazdy w asyście instruktora odbywają się po mieście.

Jakie są wymagania na prawo jazdy kat. A?

Podstawowym wymogiem przy zdawaniu na prawo jazdy kat. A jest osiągnięcie odpowiedniego wieku, a więc kandydat na motocyklistę musi mieć ukończone:

  • 18 lat w przypadku żołnierza kierującego pojazdami Sił Zbrojnych RP,
  • 20 lat, jeżeli od co najmniej 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
  • 24 lata w sytuacji, gdy nie ma prawa jazdy kategorii A2 od co najmniej 2 lat.

Kolejnym koniecznym do spełnienia warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest ukończenie kursu nauki jazdy w wybranym ośrodku szkolącym przyszłych kierowców, który można rozpocząć po uzyskaniu:

  • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
  • Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest zestawem danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.