Od sierpnia 2014 r. testy ważne są bezterminowo


Kategoria AM

Motocykl z lusterkami

Prawo jazdy kategorii AM zastąpiło popularną kiedyś kartę motorowerową. Minimalny wiek osoby chcącej je uzyskać wynosi 14 lat, ale na kurs można się zapisać, mając ukończone 13 lat i 9 miesięcy i niezbędne jest posiadanie zgody rodziców lub opiekunów. Kurs standardowo trwa 20 godzin, z czego 10 obejmuje przygotowanie teoretyczne, a drugie 10 to zajęcia praktyczne.
Kategoria AM uprawnia do kierowania następującymi pojazdami:

  • motorowerami, czyli pojazdami dwukołowy lub trójkołowy, których pojemność skokowa silnika nie przekracza 50 cm³, a w przypadku silnika elektrycznego 4 kW (ok. 5,5 KM). Prędkość maksymalna musi być fabrycznie ograniczona do 45 km/h;
  • czterokołowcami lekkimi, czyli pojazdami o masie łącznej nieprzekraczającej 350 kg, których konstrukcja uniemożliwia rozwinięcie większych prędkości niż 45 km/h;
  • zespołami pojazdów, czyli powyższymi pojazdami połączonymi z przyczepą i tylko na terenie kraju.

Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 może otrzymać kandydat w wieku 16 lat, ale na kurs można się zapisać, mając ukończone 15 lat i 9 miesięcy i trzeba posiadać zgodę rodziców lub opiekunów. Kurs standardowo trwa 50 godzin, z czego 30 obejmuje przygotowanie teoretyczne, a 20 to zajęcia praktyczne.
Kategoria A1 uprawnia do kierowania następującymi pojazdami:

  • motocyklami o pojemności skokowej silnika do 125 cm³, mocy do 11 kW (15 KM) i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg;
  • motocyklami trójkołowymi o mocy do 15 kW (20,4 KM);
  • pojazdami mieszczącymi się w ramach prawa jazdy kategorii AM;
  • zespołami pojazdów, czyli powyższymi pojazdami połączonymi z przyczepą i tylko na terenie kraju.