logo
 
 

O szkole

Kategoria: O nas, dodał: admin, 20.02.2014, odsłon: 2274

Zajęcia teoretyczne odbywają się w :

DĘBNIE

KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

MIESZKOWICACH

SŁOŃSKU

BOLESZKOWICACH

JAZDY SZKOLENIOWE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KURSANTA

W kilku słowach chcę przybliżyć Wam Szkołę Nauki Jazdy Auto-Luz, której jestem właścicielem.

Szkoląc już od 12  lat doskonale znam  wymagania i potrzeby kursantów. Staram się im sprostać najlepiej jak potrafię. Wprawdzie to czy ktoś zda egzamin czy nie, uzależnione w dużej  mierze od psychiki kursanta, jednak bardzo duże znaczenie ma także moje przygotowanie pedagogiczne i  wieloletnia praktyka (16 lat) w zawodzie nauczyciela.

Szkoła Nauki Jazdy Auto-Luz posiada doświadczenie związane  z dobrym  przygotowaniem osób  na przyszłych kierowców. Szkoła istnieje już od 2006 roku przez ten czas zdobywałem, podobnie jak moi pracownicy, niezbędne doświadczenie. Do każdego kursanta podchodzę indywidualnie i z pełną wyrozumiałością.

Moja szkoła,  Auto-Luz, stawia sobie za cel wyszkolenie jak najlepiej przyszłych kierowców i nabycie przez nich wiedzy oraz umiejętności z zakresu przepisów  ruchu drogowego, bezpiecznej jazdy w ruchu miejskim i poza terenem zabudowanym, techniki kierowania i panowania nad pojazdem.

Co miesiąc rozpoczynam  nowy cykl szkolenia (!).

OBECNIE TRWA KURS TEORETYCZNY W MIESZKOWICACH - WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAM .


Kurs podstawowy kat. B zawiera :

 • 30 godzin zegarowych jazd. Jazdy odbywają się w Gorzowie, czyli w mieście gdzie potem zdawany jest egzamin
 • 30 godzin lekcyjnych wykładów prowadzonych na wysokim poziomie przez instruktora - wykładowcę z wykształceniem i doświadczeniem pedagogicznym
 • egzamin wewnętrzny (teoria +praktyka)

ZMIANY W SZKOLENIU NA KAT . AM

Kurs podstawowy na kat. AM zawiera :

 • minimum 5 godzin zegarowych jazd. Jazdy będą odbywać się w Kostrzynie Nad Odrą i tam też  odbędzie się praktyczny egzamin państwowy.
 • Jazdy po placu manewrowym.
 • 5 godzin lekcyjnych wykładów z przepisów ruchu drogowego.
 • egzamin wewnętrzny ( teoria + praktyka )

Kurs podstawowy na kat. A1 A2 i A zawiera :

 •  20 godzin zegarowych jazd . Jazdy odbywają się w Gorzowie i na placu manewrowym.
 •  30 godzin lekcyjnych wykładów .
 •  egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka )

Każdemu kursantowi szkoły Auto-Luz oferuję :

 •  materiały szkoleniowe
 •  płyty
 •  książki
 •  dogodne terminy zajęć teoretycznych i praktycznych
 •  możliwość zrobienia  badania lekarskiego na miejscu

Posiadam :

 • salę wykładową
 • plac manewrowy - identyczny z egzaminacyjnym 
 • materiały dydaktyczne (programy  komputerowe, filmy wideo, foliogramy, makiety, plansze)
 • testy komputerowe (z klawiaturą jak na egzaminie), które każdy kursant może  rozwiązywać na komputerze w czasie trwania zajęć teoretycznych

Szkolenie praktyczne odbywa się na :

 • Fiat Punto
 • Volkswagen Polo
 • Grande Punto, na którym kursanci  zdają część praktyczną egzaminu
 • Motocykl marki YAMAHA SR 125  na kat. A1
 • Motocykl marki SUZUKI GS 500 E na kat. A2
 • Motocykl marki SUZUKI GLADIUS  na kat. A

W ramach oferty Auto-Luz zapewniam :

                       W RAMACH KURSU NA PRAWO JAZDY KAT. B PRZED EGZAMINEM JAZDA PO PLACU WORD GRATIS !!!

 • szkolenie podstawowe i dodatkowe
 • kursy dokształcające
 • dowóz na egzamin
 • płatność za kurs w ratach na dogodnych warunkach
 • raty 0%

U mnie jest solidnie i efektywnie!

Przekonaj się sam, a potem pochwal się swoim sukcesem i przekaż innym swoją dobrą opinię o nas

 
 

Kilka słów o egzaminie

Kategoria: Ciekawostki, dodał: admin, 20.02.2014, odsłon: 649

OD 15 STYCZNIA 2018 r EGZAMIN PRAKTYCZNY MOŻNA ZDAWAĆ W WORD W BARLINKU

Egzamin państwowy na prawo jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno- obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego wraz z jednolitym oprogramowaniem wskazanym przez ministra właściwego do spraw transportu lub w formie pisemnego testu wybranego drogą losową w przypadku, gdy osoba egzaminowana posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu na komputerze.

Test składa się z 32 pytań, 20 pytań jest ze znajomośći przepisów ruchu drogowego i 12 pytań tzw specjalistycznych na daną kategorię prawa jazdy. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 25 minut. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego.Możesz uzyskać maksymalnie 74 pkt , aby test był zaliczony pozytywnie musisz uzyskać minimum 68 pkt .

Część praktyczna

Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje:

 • wykonanie poszczególnych zadań na placu manewrowym
 • jazdę w ruchu drogowym

19 stycznia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wprowadzające zmiany w przeprowadzaniu egzaminu praktycznego dla kat. A i B.

Od 01.01 2017 r wejdzie w życie kolejne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wprowadzające  zmiany które dotyczyć  będą nie tylko zdających na prawo jazdy kat. B

Osoby zdające egzamin na kat. B wykonują na placu manewrowym następujące zadania:

 • przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy oraz ruszanie z miejsca
 • jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Druga część egzaminu praktycznego to jazda oraz wykonanie manewrów parkowania i zawracania w ruchu drogowym.

Pozytywna ocena z wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym jest warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać do dyrektora ośrodka egzaminowania skargi i zastrzeżenia w razie niezgodności jego przebiegu z obowiązującymi przepisami – w terminie 7 dni od daty jego przeprowadzenia.

 
 

Cennik

Kategoria: Cennik, dodał: admin, 20.02.2014, odsłon: 2695

Poniżej przedstawiamy nasz szczegółowy cennik obowiązujący w naszej szkole Auto-Luz. Możesz także zapoznać się z naszymi promocjami.

KATEGORIA B

Kurs podstawowy - 1800 zł

 • 30 godzin lekcyjnych wykładów - część teoretyczna
 • 30 godzin jazd - część praktyczna
 • materiały szkoleniowe
 • Egzamin wewnętrzny - teoretyczny i praktyczny
 • Badania lekarskie (nie wliczone w cenę kursu)
 • Możliwość opłaty ratalnej bez odsetek (pierwsza wpłata tylko 300 zł)
 • Darmowe konsultacje
 • Testy komputerowe takie jak na egzaminie (każdy kursant może bezpłatnie ćwiczyć na naszych komputerach)

Płatność za kurs można rozłożyć na raty bez odsetek.

Pakiet 10-ciu dodatkowych godzin jazd - 550 zł

 • Kupując w pakiecie oszczędzasz!
 • Dowolna ilość zajęć teoretycznych
 • Każda osoba wykupująca szkolenie dodatkowe w szkole Auto-Luz może dodatkowo bezpłatnie uczestniczyć w wykładach teoretycznych

Pozostałe

 • Jazdy dodatkowe - 60 zł / godzina

W naszej szkole Auto-Luz prowadzimy również szkolenia teoretyczne i praktyczne dla osób posiadających prawo jazdy i chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Płatności

Za kurs można zapłacić gotówką w biurze lub przelewem na konto:

 • Nauka Jazdy "AUTO-LUZ" Waldemar Pacewicz
 • BANK PEKAO SA nr rachunku bankowego 9812403552 1111 0000 4049 0160

Należność za kurs można wnieść jednorazowo w momencie zapisu na kurs, jak również istnieje możliwość rozłożenia jej na raty 0%.

Czegoś nie wiesz? Chcesz zapytać? Pytaj!

 
 

Kurs kategorii A

Kategoria: Kursy i szkolenia, dodał: admin, 20.02.2014, odsłon: 987

Kategoria AM

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii AM jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - 14 lat,
 • zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Wykonanie zadań na placu manewrowym

Do zadań wykonywanych w tej części egzaminu należy:

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu – (czas: max.5 minut), sprawdzenie stanu łańcucha, zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu w wyznaczonym stanowisku, podparcie na podpórce następnie przygotowanie się do jazdy z wykorzystaniem odpowiedniego stroju ochronnego,
 • jazda po łukach w kształcie cyfry 8 - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8,
 • slalom wolny - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami,
 • slalom szybki - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.

Kategoria A1

motocykl o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW. Wymagany wiek - 16 lat.

Kategoria A

motocykl o pojemności skokowej silnika przekraczającej 600 cm3 , który może osiągnąć prędkość co najmniej 100 km/h. Wymagany wiek - 24 lata.
Szkolenie (również teoretyczne) można rozpocząć najwcześniej trzy miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

 • Liczba godzin zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż 30 godzin.
 • Liczba godzin zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 20 godzin.
 • Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Egzamin teoretyczny i praktyczny na kat. A i A1

Kandydat na motocyklistę podczas egzaminu teoretycznego powinien odpowiedzieć na 32 zróżnicowane tematycznie pytania dotyczące:

 • ogólnych przepisów ruchu drogowego,
 • zagadnień specjalistycznych związanych z obsługą i techniką prowadzenia motocykla,
 • pierwszej pomocy.

Spośród trzech możliwości odpowiedzi (A,B,C) przy każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna. 

System wielokrotnego wyboru sprawia początkowo wiele trudności ale można je przezwyciężyć systematycznym rozwiązywaniem pytań testowych dotyczących każdego kolejnego wykładu. Absolwenci kursów na prawo jazdy bezpośrednio po ogłoszeniu iż otrzymali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego udają się na egzamin praktyczny z manewrów podstawowych. Trochę więcej problemów możesz mieć z przygotowaniem się do egzaminu z jazdy. Jazda egzaminacyjna odbywa się motocyklami występującymi w WORD (dla każdego województwa mogą to być inne motocykle). Dodatkowym utrudnieniem jest fakt że egzamin zdajemy po około dwóch tygodniach od daty ukończenia kursu. Są to oczywiście utrudnienia lecz nie takie straszne jak by się mogło wydawać. Jednak nie lekceważ tego, bo nawet doświadczony kierowca po kilkunastu dniach wychodzi z wprawy. Dlatego pamiętaj o dwóch czy czterech godzinach jazdy przed egzaminem, które pozwolą Ci powtórnie oswoić się z motocyklem. Większość zdających bardziej niż jazdy po mieście boi się pierwszej części egzaminu praktycznego tj. ósemki i slalomu. Ma to uzasadnienie psychologiczne - początek egzaminu jest zawsze bardziej stresujący. Wybierając się na egzamin pamiętaj, by zabrać ze sobą dowód osobisty i kartkę którą dostałeś w ośrodku egzaminowania (zaświadczenie z datą egzaminu).

Egzamin na placu manewrowym na kat. A i A1

Absolwenci kursów na prawo jazdy bezpośrednio po ogłoszeniu, iż otrzymali pozytywny wynik egzaminu teoretycznego udają się na pierwszą część egzaminu praktycznego która odbywa się na placu manewrowym. Kandydat na motocyklistę musi tam wykonać określone zadania egzaminacyjne:

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, płynne ruszenie

 • Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
  • poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
  • poziom płynu chłodzącego (jeżeli występuje),
  • poziom płynu hamulcowego,
  • działanie sygnału dźwiękowego,
  • działanie świateł zewnętrznych pojazdu,
  • sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest w niego wyposażony)
 • Właściwe ustawienie lusterek, w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem, w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

Przemieszczanie bez pomocy silnika:

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,
 • podparcie motocykla na podpórce.
 • Upewnienie się o możliwości jazdy, wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  ocena sytuacji wokół pojazdu
 • Płynne ruszenie, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 • Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0.2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu WCISKA HAMULEC NOŻNY, a następnie rusza do przodu zwalniając go

Ósemki i łuki

5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linię, potrącania pachołków, upewnianie się o możliwości skręcania.

Przebieg egzaminu praktycznego na kat. A i A1

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej egzaminowanej osoby. Obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów na wydzielonym z ruchu placu oraz umiejętność kierowania motocyklem w ruchu drogowym. Egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza tożsamość osób, które zdają tylko egzamin praktyczny a następnie omawia szczegółowo zasady prowadzenia egzaminu podając:

 • zadania do wykonania na placu manewrowym,
 • elementy zadań podlegające ocenie,
 • warunki uzyskania oceny pozytywnej z wykonywania manewrów podstawowych,
 • ogólne zasady realizacji zadań podczas jazdy w ruchu drogowym i sposób wydawania poleceń,
 • ogólne kryteria oceny jazdy miejskiej.

Podczas jazdy w ruchu drogowym egzaminator przekazuje osobie ubiegającej się o prawo jazdy polecenia dotyczące tylko zmiany kierunku jazdy (jeżeli znaki drogowe tego nie precyzują). Polecenia te powinny być wydawane z odpowiednim wyprzedzeniem i nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub powodować zagrożenie jego bezpieczeństwa. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.

Pamiętaj! Egzaminator musi pozwolić Ci zapoznać się z motocyklem i spróbować jak się go prowadzi. Jeżeli nie zaliczyłeś jakiegoś manewru i oblałeś, masz prawo spróbować przejechać pozostałe (już niestety poza konkursem).

Jeżeli zdasz manewry, czeka cię druga część egzaminu praktycznego - jazda w ruchu miejskim. Odbywa się ona bezpośrednio po przejechaniu placu manewrowego, więc nie zapomnij poprawić lusterek wstecznych. Jest to dokładnie to samo co robiłeś w czasie kursu. Jazda egzaminacyjna powinna trwać około 25 minut. W tym czasie przejedziesz około 10 kilometrów. Mam nadzieję że po jeździe egzaminacyjnej usłyszysz - "dziękuję nie mam żadnych uwag". Następnie wrócisz do W.O.R.D. i wypiszesz druk na prawo jazdy. Termin oczekiwania do 30-tu dni. Jeżeli jednak zdarzy się, że nie zdasz egzaminu praktycznego, będziesz musiał zapisać się na egzamin poprawkowy w W.O.R.D. Wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez 6 miesięcy. W tym czasie poprawka będzie tylko z jazdy (w tym manewrów - nawet jeśli poprzednio je zdałeś).

Egzamin w ruchu miejskim na kat. A i A1

(Zadania egzaminacyjne podlegające ocenie)

 1. Włączanie się do ruchu - przestrzeganie pierwszeństwa przejazdu,
 2. Postępowanie podczas jazdy po odcinkach dróg miedzy skrzyżowaniami:
  • dostosowanie prędkości do warunków na drodze,
  • właściwa dynamika jazdy,
  • utrzymywanie prostoliniowego kierunku jazdy,
  • wybór właściwego pasa ruchu (jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni),
  • utrzymywanie właściwych odstępów od innych pojazdów,
  • uwzględnianie zachowania innych kierujących pojazdami i właściwe reagowanie na dawane przez nich sygnały,
  • sygnalizowanie zamierzonych manewrów,
  • podejmowania decyzji i sposób wykonywania manewrów wymijania , omijania i wyprzedzania,
 3. Postępowanie w rejonach przejść dla pieszych:
  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • respektowanie praw pieszych znajdujących się na przejściach,
  • kultura jazdy,
 4. Postępowanie wobec pieszych (w tym dzieci) znajdujących się na drodze poza przejściami dla pieszych:
  • stosowanie zasady ograniczonego zaufania,
  • respektowanie praw pieszych przy skręcaniu w drogę poprzeczną oraz przy przejeżdżaniu przez chodnik,
  • zachowanie w rejonach szkół i placów zabaw dla dzieci,
 5. Postępowanie w rejonach przystanków komunikacji zbiorowej:
  • umożliwienie włączania się do ruchu autobusom ruszającym z przystanków,
  • zachowanie przy przystankach tramwajowych bez wysepek dla pasażerów (sposób i miejsce zatrzymania pojazdu, gdy na przystanku stoi tramwaj),
  • zwracanie uwagi i reagowanie na zachowanie pieszych,
 6. Postępowanie w rejonach przejazdów kolejowych i tramwajowych:
  • zachowanie szczególnej ostrożności,
  • miejsce i sposób zatrzymania pojazdu w zależności od sytuacji w ruchu i sposobu oznakowania przejazdu,
 7. Postępowanie przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania:
  • wybór właściwego pasa ruchu w zależności od kierunku jazdy,
  • sygnalizowanie zamierzonych manewrów,
  • prawidłowość toru jazdy,
  • przestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu,
  • stosowanie się do sygnałów świetlnych i dawanych przez kierującego ruchem,
  • sposób i miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (w zależności od nadawanych sygnałów) oraz na wlotach dróg podporządkowanych,
  • wybór właściwego pasa ruchu po wykonaniu zadanego manewru,
 8. Stosowanie się do znaków drogowych pionowych i poziomych:
  • przestrzeganie zakazów i nakazów,
  • właściwe reagowanie na znaki ostrzegawcze i informacyjne,
  • respektowanie oznakowania poziomego,
 9. Sposób operowania hamulcami, sprzęgłem, manetką gazu, dźwignią zmiany biegów przy:
  • ruszaniu,
  • hamowaniu i zatrzymywaniu pojazdu,
  • zmianie biegów na niższy lub wyższy,
  • hamowaniu silnikiem,
 10. Posługiwanie się urządzeniami pojazdu:
  • kierunkowskazami,
  • światłami zewnętrznymi,
  • urządzeniami pomocniczymi
 
 

Co miesiąc nowy kurs!

Kategoria: Kursy i szkolenia, dodał: admin, 20.02.2014, odsłon: 940

 

W środę 24.01.2018 w Kostrzynie rozpoczyna się nowy kurs na prawo jazdy kat. B  Zajęcia teoretyczne zaczynają się o godz.16 w Szkole Podstawowej przy ul. Kościuszki 

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

Pamiętaj! Od 19 stycznia 2013r weszły w życie zmiany dotyczące egzaminu państwowego (część teoretyczna ) oraz organizacji kursów na prawo jazdy!

Od 01.01.2018 wejdą kolejne zmiany dotyczące uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami , dotyczyć one będą nie tylko kierjuących ubiegających się o uprawnienia na kat . B ale wszystkich kandydatów na kierowców .

 

 
 

Promocje

Kategoria: Promocje, dodał: admin, 20.02.2014, odsłon: 1816

Jesteś uczniem, studentem? Masz daleko do nas? Zawsze możesz na nas liczyć.

Przyprowadź znajomego lub kogoś z rodziny a będziesz miał darmowe godziny!

 

TYLKO DO KOŃCA LISTOPADA KURS PRAWA JAZDY PO STAREJ CENIE